Dabiska ēdināšana ar krūti vieglākam sākumam

Sadarbībā ar vairāku grāmatu autori un krūts ēdināšanas konsultanti Nensiju Morbekeri (Nancy Mohrbacher), esam izveidojuši latviešu tulkojumu 38-minūšu video, kurā skaidrota Dabiskās ēdināšanas ar krūti pieeja. Ar tās palīdzību ir iespējams mazināt nereti ar krūts ēdināšanu sastopamos izaicinājumus.

Par tulkojumu latviešu valodā, paldies, sakām Līgai Dāboliņai.

Video angļu valodā ir skatāms vietnē https://www.naturalbreastfeeding.com